§1 Ogólny zbiór zasady panujących na serwerze:

1.1 Niniejszy regulamin stanowi własność serwera TitanCraft.pl (dawniej PrimeCraft.pl) oraz określa podstawowe prawa panujące na serwerze.
1.2 Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania lub przerabiania regulaminu serwera.
1.3 Każdy użytkownik korzystający z naszych usług akceptuje niniejszy regulamin.
1.4 Zabrania się reklamowania czegokolwiek na serwerze/forum co nie jest w żaden sposób powiązane z naszymi usługami.
1.5 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.6 Karą za łamanie regulaminu są: ban, kick, warn, utrata uprawnień/przywilejów oraz są odpowiednio dostosowane przez osobę nadającą kare do popełnionego czynu.
1.7 Karę za łamanie regulaminu ustawia administracja serwera, na podstawie Taryfikator Kar.
1.8 Zabrania się używania modów (wyjątkami są: OptiFine, Shadery, Rei's Minimap itp.),programów zewnętrznych (wyjątkiem jest macro, TinyTask(tylko na SkyBlocku) itp.)/wewnętrznych,tekstur ułatwiających w znacznym stopniu rozgrywkę (wyjątkiem są tekstury animacji).
1.9 Na serwerze można posiadać maksymalnie jedno aktywne konto.
1.10 Wszelka działalność na szkodę serwera nie wymieniona w regulaminie również będzie karana.
1.11 Administracja w każdym momencie może edytować regulamin, nie informując o tym graczy.
1.12 Zakazuje się udostępniania hasła/swojego konta osobom trzecim.
1.13 Administracja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w wątku czy mailu w czasie do 3 dni roboczych (72 godziny) od zgłoszenia problemu, podania itp.
1.14 Zakazuje propagowania faszyzmu, komunizmu, rasizmu, treści erotycznych, treści antypolskich itp.
1.15 Na serwerze zakazuje się wywyższania nad innymi.
1.16 Zabrania się, bezsensownego griefowania (wyjątkiem są walki itp. na terenie gildii).
1.17 Administracja ma prawo cię zbanować, jeżeli rozmiar twojego pliku z wersją minecraft'a (np. 1.8.9-OptiFine_HD_U_I7) różni się od pliku administatora.
1.18 Zakazuje się robienia tak zwanych "nóżek" mistrzowi (championowi) królestwa.
1.19 Ranga "YouTuber" itd. powinna dumnie i godnie reprezentować serwer, w innym przypadku, jeżeli osoba działa na niekorzyść serwera ranga może zostać odebrana pomimo nagranej reklamy na kanale.
1.20 Wszelkie prace na serwerze (budowle itd.) należą do serwera PrimeCraft.PL/TitanCraft.PL i mogą posłużyć do użytku komercyjnego, bez wiedzy autora pracy.
1.21 Zakazuje się sotosowania obraźliwych nicków lub znaków w swoim nicku.
1.22 Zakazuje się jakiejkolwiek sprzedaży przedmiotów, kont itp. za realne pieniądze.
1.23 Zakazuje się prowokowania graczy do popełnienia czynu karalnego, w takim przypadku może zostać ukarana osoba prowokująca, jednakże osoba sprowokowana również może zostać ukarana.
1.24 Zakazuje się zabijania gracza na terenie jego frakcji od razu po odrodzeniu. Należy dać mozliwość graczowi chociażby wycofania się na spawn aby nie uniemozliwać całkowicie rozgrywki.
1.25 Administracja może karać za rzeczy nie wymienione w regulamine, które są szkodliwe dla sieci.

§2 Zasady panujące na ShoutBox'ie/Chat'ie:

2.1 Na czacie należy się zachowywać kulturalnie.
2.2 Czat nie służy do próśb o unbana/zgłaszania cheaterów, odwołania należy składać na forum lub discordzie.
2.3 Zakazuje się wyzywania lub obrażania graczy.
2.4 Zakazuje się floodowania/spamowania.
2.5 Zakazuje się zamieszczania treści związanych z pornografią/o podtekście erotycznym.
2.6 Zakazuje się zamieszczania treści niezgodnych z prawem.
2.7 Zakazuje się podszywania pod graczy lub członków administracji.
2.8 Zakazuje się używania obraźliwych skrótów itp. typu "JD", "HWDP", "JPIIGMD" itd.
2.9 Zakazuje się podawania danych osobowych oraz wrażliwych graczy. 2.10 Wszelka prowokacja gracza w stronę administracji/graczy będzie również karana.
2.11 Na serwerze należy używać wyłącznie języka polskiego.
2.12 Na czacie należy zachować zasady poprawnej ortografii, celowe jej pogarszanie będzie karane.
2.13 Pisząc do wyższej administracji (ranga moderator i wyżej), należy mieć konkretny powód (np. pytanie odnośnie serwera), zbędne wiadomości typu "Daj 64 emeraldy/opa/admina", spam itp. mogą być karane.
2.14 Na serwerze można pisać przekleństwa w formie ocenzurowanej (conajmniej 60% znaków musi byc zakryta gwiazdką lub innym znakiem specjalnym).

§3 Zasady panujące na Forum:

3.1 Zakazuje się notorycznego dawania ujemnych jak i dodatnich punktów reputacji nie uzasadniając swojej opinii.
3.2 Zakazuje się ustawiania wulgarnych oraz innych nieodpowiednich zdjęć/sygnatur na swoim profilu.
3.3 Zakazuje się żebrania o punkty reputacji.
3.4 Zabronione jest tworzenie kilku wątków o tym samym temacie
3.5 Na czacie należy się zachowywać kulturalnie.
3.6 Nowe tematy należy tworzyć w odpowiednich do tego działach.
3.7 Administracja odpowiada na podania, skargi itp. w ciągu trzech dni roboczych.
Ubieganie się w wiadomości prywatnej u administracji o "sprawdzenie podania" itd. świadczy o braku cierpliwości kandydata, co może skutkować jego odrzuceniem. 3.8 W przypadku złożenia podania na rangę ChatMod, należy w podaniu umieścić widoczną informację o zapoznaniu się z regulaminem oraz taryfikatorem. W każdym innym wypadku, podanie zostanie odrzucone za nieznajomość regulaminu.

§4 Zasady panujące na Discordzie/TeamSpeaku:

4.1 Zakazuje się używania mutatora głosu (i innych programów tego typu).
4.2 Zakazuje się przeklinania na kanałach publicznych (z wyjątkiem kanału #nsfw).
4.3 Zakazuje się nagrywania na kanałach publicznych bez zgody użytkowników.
4.4 Zabronione jest działanie na szkodę obu platform.
4.5 Na czacie należy się zachowywać kulturalnie.
4.6 Regulamin może się zmieniać, a administracja ma prawo karać również za wykroczenia nieuiszczone w regulaminie.
4.7 Przypięte wiadomości na wszystkich kanałach tekstowych, również są elementami regulaminu.
4.8 Zakaz podawania oraz wyłudzania danych osobowych innych użytkowników serwera (adres zamieszkania, nazwisko etc.)
4,9 Nie dopuszcza się prowokowania i wywoływania kłótni.
4.10 Zabronione jest ubliżanie innym użytkownikom.
4.11 Zabronione jest podszywanie się pod członków administracji.
4.12 Zakazane jest wykorzystywanie błędów serwera, gracz ma obowiązek zgłosić każdy błąd, natomiast nieprzestrzeganie tej zasady lub wykorzystywanie błędu na swoją korzyść będzie surowo karane.
4.13 Każda osoba ma Obowiązek zgłosić błąd na kanale #błedy_na_serwerze
4.14 Zakazane jest używanie wulgarnych oraz erotycznych avatarów.
4.15 Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które szkodzą serwerowi.
4.16 Zakazane jest wysyłanie niebezpiecznych linków.
4.17 Zabronione jest używanie wulgarnych oraz rasistowskich nazw.
4.18 Zabronione jest pisanie czegokolwiek poza propozycjami na kanale #propozycje
4.19 Kategoryczny zakaz oznaczania administracji. (Nie dotyczy administracji)
4.20 W przypadku dostępu do oznaczania używając @everyone lub @Gracz zakaz korzystania (Będzie to surowo karane)
4.21 Zakaz prowadzenia psujących atmosferę rozmów, na chacie tekstowym jak i głosowym (dotyczy rozpoczynania dram, kłótni, oraz wprowadzania fermentu).
4.22 Kategoryczny zakaz pisania pogrubioną lub inną tego typu czcionką (Poza Administracją).
4.23 Regulamin Discord'a nie dotyczy prywatnych kanałów głosowych discord, jeśli są one zrobione zgodnie z zasadami na kanale #tutorial.

§5 Zasady odnoszące się do sprzedawanych usług serwera:

5.1 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem serwisu hotpay.pl
5.2 Sprzedawane usługi mogą z czasem ulec zmianie o czym administracja poinformuje graczy, oraz odpowiednio wynagrodzi pokrzywdzone przez zmianę osoby.
5.3 W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, należy je składać pod tym adresem: https://titancraft.pl/reklamacja.php
5.4 Wirtualna waluta w naszym sklepie jest przyznawana automatycznie po dokonaniu płatności.
5.5 Kupujący ma prawo popełnić pomyłkę przy zakupie usługi w polu "Nick z serwera", wtedy należy powiadomić administratora.
5.6 W razie nie otrzymania kodu zwrotnego w ciągu 30 minut (po upewnieniu się, iż wszystkie wprowadzone dane zostały podane prawidłowo) należy skorzystać z formularza reklamacyjnego, podanego w punkcie 5.3
5.7 W przypadku zakupu usługi dzień przed końcem edycji, kupujący może ubiegać się o przeniesienie rangi na kolejną edycję.
5.8 Serwis oraz sieć TitanCraft.PL oferują świadczenie płatności za pomocą następujących metod: SMS, Przelew bankowy, PaySafeCard oraz PayPal
5.9 Sprzedaż usług świadczona jest przez podmiot Trojański Mateusz, Syców 56-500 Kaliska 36, kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: admin@titancraft.pl
lub telefonu: +48 782 759 458
5.10 Usługa jest automatycznie aktywowana po zatwierdzeniu wpłaty przez operatora. Aktywacja usługi jest wyraźnym świadczeniem, które rozpoczyna się na zgodę oraz wyraźne żądanie usługobiorcy złożone przed upływem terminu do odstąpienia. Usługobiorcy tym samym prawo do odstąpienia nie przysługuje.

§6 Zasada działania usługi SMS:

6.1 Kupujący po zapoznaniu się z regulaminem sprzedawanych usług, jest zobowiązany do wysłania SMS'a na podany numer w formularzu, o podanej treści.
6.2 Następnie kupujący po odebraniu odpowiedniej liczby środków z konta otrzymuje SMS zwrotny wraz z kodem.
6.3 Podany w SMS'ie kod należy wpisać w odpowiednim miejscu na stronie, wraz ze swoją nazwą postaci z serwera.
6.4 Następnie należy zaakceptować i regulamin oraz nacisnąć przycisk "Zakup".
6.5 Waluta serwerowa zostanie automatycznie nadana po weryfikacji wpłaty.

§7 Dodatkowe zasady panujące na określonych trybach:

7.1 #Cuboidy - Zakazuje się jakiegokolwiek griefu na mapie (Wyjątkiem jest grief na swojej działce, w przypadku jeżeli chcemy zrobić np. cave, wąwóz itp. który upieksza lub nadaje charakter krajobrazowi).
7.2 #Cuboidy - Zabrania się stawiania jakichkolwiek pułapek na terenie swojego cuboida jeżeli znajduje się on w promieniu 10 chunków od spawna. Tereny te są przeznaczone pod rozbudowe sklepów itp. dla graczy.

§8 Taryfikator kar:

Poniższy taryfikator jest jedynie wskazówką dla administratora, nie jest on wyznacznikiem kary!
Administrator może się nim sugerować przy nadawaniu kary.

8.1 Używanie wspomagaczy (cheatów):
• przyznanie się do cheatów podczas sprawdzania – BAN 3 dni
• wylogowanie się podczas sprawdzania – BAN 14 dni
• posiadanie cheatów – BAN 14 dni
• posiadanie xray'a – BAN 7 dni
• brak współpracy podczas sprawdzania – BAN 14 dni

8.2 Reklamowanie serwerów/serwerowych stron internetowych/TS3/Discord będzie karane banem permanentnym.
8.3 Nieumyślna reklama innych serwerów/stron internetowych/TS3/Discord będzie karane czasowym wyciszeniem na 24h.
8.4 Flood/Spam – WARN.
8.5 Łamanie zasad netykiety, omijanie jej, obrażanie graczy – WARN.
8.6 Obraza Administracji – BAN 1-3 dni
8.7 Podszywanie się pod Administrację – BAN 3 dni lub permanentny.
8.8 Wykorzystywanie bugów/błędów – BAN 1-3 dni
8.9 Tworzenie niecenzuralnych nicków – BAN PERMANENTNY
8.10 Propagowanie nazizmu/faszyzmu – BAN 1-3 dni.
8.11 Zamierzone pisanie z błędami ortograficznymi na chacie będzie karane upomnieniem słownym. Jeżeli gracz nie dostosuje się zostanie mu przyznany WARN.
8.12 Proszenie Administrację o itemy – WARN.
8.13 Spamowanie na chacie prywatnym Administracji – WARN.

Postanowienia ogólne:
Notoryczne używanie wspomagaczy będzie traktowane jako recydywa i karane wydłużonym banem [30%-50%] w stosunku do poprzedniego.
Podczas bana nie można tworzyć multikont – niedostosowanie się grozi banem permanentnym na dodatkowym koncie i wydłużoną karą na głównym.