§1 Postanowienia Ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady serwera TitanCraft.pl
1.2 Każdy użytkownik korzystający z naszych usług akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
1.2.1 Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
1.3 Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania lub przerabiania regulaminu serwera.
1.4 Administracja ma pełne prawo do modyfikowania lub zmieniania zawartości regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników o zmianach.
1.5 Karą za łamanie regulaminu są: upomnienie, kick, warn, ban, ipban, utrata uprawnień/przywilejów oraz są odpowiednio dostosowane przez osobę nadającą kare do popełnionego czynu.
1.6 Taryfikator Serwera występujący w regulaminie pełni tylko funkcje informacyjną, kary mogą odbiegać czasem trwania oraz rodzajem.
1.7 Na serwerze można posiadać maksymalnie jedno aktywne konto, w przypadku, gdy na danym adresie IP gra więcej niż 1 osoba (np. brat/siostra), użytkownik powinien zgłosić ten fakt Administracji.
1.8 Uwagi, opinie, reklamacje, zażalenia itp. dotyczące działania serwera powinny być zgłaszane na serwerze Discord, Forum albo poprzez e-maila: titancraft@protonmail.com
1.9 Właściciel może usunąć dowolne treści lub Budowle Serwerowe stworzone przez Użytkownika bez udzielenia rekompensaty oraz bez podania przyczyny.
1.9.1 Wszelkie prace na serwerze (budowle itd.) należą do serwera TitanCraft.PL i mogą posłużyć do użytku komercyjnego, bez wiedzy autora pracy.
1.10 Wszelka działalność na szkodę serwera nie wymieniona w regulaminie również będzie karana.
1.11 Zakazuje się udostępniania hasła/swojego konta osobom trzecim.
1.12 Administracja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w wątku czy mailu w czasie do 5 dni roboczych (120 godzin) od zgłoszenia problemu, podania itp.
1.13 Zakazuje się stosowania obraźliwych nicków lub znaków w swoim nicku.
1.14 Zakazuje się jakiejkolwiek sprzedaży przedmiotów, kont itp. za dobra posiadające wartość w świecie realnym.
1.14.1 Takimi dobrami są m.in. skiny/skórki w innych grach, przedmioty w innych grach, kody PaySafeCard, doładowania telefonów, gotówka itd.
1.15 Zakazane jest dzielenie i oddawanie kont.
1.16 Ranga "YouTuber" itd. powinna dumnie i godnie reprezentować serwer, w innym przypadku, jeżeli osoba działa na niekorzyść serwera ranga może zostać odebrana pomimo nagranej reklamy na kanale.
1.17 Pamietajcie Admin to też Człowiek nie jest aktywny 24/7 jak robot on tylko spełnia swoje funkcje.

§2 Rozgrywka na serwerze:

2.1 Na czacie należy się zachowywać kulturalnie.
2.1.1 Przyjmuje się iż wszyscy Gracze Serwera są równi wobec sobie, niezależnie od tego jaką usługę wykupili.
2.2 Administracja nie odpowiada za utracone itemy, niezależnie od sytuacji.
2.3 Zabrania się używania modów (wyjątkami są: OptiFine, Shadery, Rei's Minimap itp.),programów zewnętrznych (wyjątkiem jest macro, TinyTask itp.)/wewnętrznych,tekstur ułatwiających w znacznym stopniu rozgrywkę (wyjątkiem są tekstury animacji) oraz wszelkich rodzajów Cheatów ze szczególnym wskazaniem na:
2.3.1 AimAssist- broń celuję nam w najbliższą osobę.
2.3.2 Aimbot- automatycznie ustawia nam celownik broni na przeciwnika.
2.3.3 AntiFire- Blokuje obrażenia od ognia.
2.3.4 ArrowTrajectories- Po wystrzeleniu strzały pojawia się linia, która ukazuje nam gdzie doleci.
2.3.5 AutoArmor- Zakłada nam automatycznie zbroję.
2.3.6 AutoAttack | AutoTrigger- Automatycznie atakujemy innych w pobliżu.
2.3.7 AutoEat- Automatycznie jemy jedzenie posiadane w ekwipunku.
2.3.8 AutoLeave- Automatycznie opuszcza serwer, gdy mamy mało hp.
2.3.9 AutoShot- Łuk posiada szybszą reakcję.
2.3.10 AutoSoup- Automatycznie jemy zupy.
2.3.11 AutoSword- Automatycznie bijemy innych w pobliżu.
2.3.12 Blink- Symulujemy lagi.
2.3.13 BoatFly- Pozwala latać z łódką.
2.3.14 BunnyHop- Automatyczne podskakiwanie w trakcie ruchu.
2.3.15 CameraNoClip- Zmieniając perspektywę (f5) to widzisz wszystko przez ściany.
2.3.16 ClickAimbot- Strzelamy z łuku do najbliższego gracza.
2.3.17 ClickAura- Atakujemy najbliższą osobę.
2.3.18 Criticals- Zadajemy większe obrażenia.
2.3.19 FastBow- Strzelając z łuku leci nam kilka strzał na raz.
2.3.20 FastEat- Szybciej jesz.
2.3.21 FastFall- Szybciej spadamy w dół.
2.3.22 FastPlace- Szybciej stawiamy bloki (x5 szybciej).
2.3.23 FightBot- Z automatu wszystko wokół siebie atakujesz.
2.3.24 Freecam- Niestandardowy tryb widoku niezależny od postaci Użytkownika.
2.3.25 GhostHand- U możliwa interakcję z konkretnymi blokami przez ściany.
2.3.26 Glide- Spadamy w zwolnionym tempie, dzięki temu tracimy mniej hp.
2.3.27 Jesus- Chodzimy po wodzie.
2.3.27 KillAura- Atakujemy najbliższą osobę, z kilku kratek.
2.3.27.1 KillAuraLegit- Wolniejsza KillAura.
2.3.28 NoClip- Pozwala przejść przez bloki.
2.3.29 NoBlind- Nie działają na nas efekty mikstur.
2.3.30 NoFall- Spadając z wysokości dostajemy mniejsze obrażenia.
2.3.31 Nuker- Rozwala bloki wokół Ciebie.
2.3.31.1 NukerLegit- Wolniejsza wersja Nukera.
2.3.31.2 SpeedNuker- Szybsza wersja Nukera.
2.3.32 Projectiles- Naprężając łuk pokazuje nam gdzie strzała doleci.
2.3.33 Reach- Zwiększa zasięg, czyli bijemy z kilku kratek.
2.3.34 Regen - Szybciej regeneruje nam się hp.
2.3.35 SpeedHack- Sprawia, że biegniesz 2,5x szybciej, niż normalnie.
2.3.36 Throw- Za jednym kliknięciem wyrzucamy kilka na raz śnieżek, jak i jajek.
2.3.37 TP-Aura- Atakuje automatycznie najbliższą osobę podczas teleportacji.
2.3.38 Tracers- Pojawiają się linie, które prowadzą nas do innych graczy.
2.3.39 Trajectories- Przewiduję tor lotu strzał i przedmiotów do rzucania (np. śnieżek).
2.3.40 TriggerBot- Automatycznie atakuje gracza na którego patrzysz.
2.3.41 Velocity | Antiknock Back- Nie działa na nas knock.
2.3.42 Xray- Widzimy bloki, które sobie wybierzemy w opcjach.
2.4 Zabronione jest reklamowanie usług niezwiązanych z Serwerem TitanCraft (np. inne serwery Minecraft, Discord, Teamspeak, Fora itp.).
2.5 Zakazuje się wyzywania lub obrażania graczy. Również dotyczy to szykanowania oraz wytykania słabości.
2.6 Zakazuje się floodowania/spamowania.
2.6.1 Spam – Wielokrotne pisanie tej samej/podobnej wiadomości.
2.6.2 Flood – Przeciąganie słowa poprzez dodaniu tych samych liter.
2.7 Zakazuje się prowokowania graczy do popełnienia czynu karalnego, w takim przypadku może zostać ukarana osoba prowokująca, jednakże osoba sprowokowana również może zostać ukarana.
2.8 Zakazuje się zamieszczania treści związanych z pornografią/o podtekście erotycznym.
2.9 Zakazuje się zamieszczania treści niezgodnych z prawem.
2.10 Zakazuje się podszywania pod graczy lub członków administracji.
2.11 Zakazuje się używania obraźliwych skrótów itp. typu "JD", "HWDP", "JPIIGMD" itd.
2.12 Zakazuje się podawania danych osobowych oraz wrażliwych graczy.
2.13 Wszelka prowokacja gracza w stronę administracji/graczy będzie również karana.
2.14 Proszenie administracji o event/itemy/rangi/op/gm/fly/zmianę pory dnia lub pogody mogą być karane.
2.14.1 Pisząc do wyższej administracji (ranga moderator i wyżej), należy mieć konkretny powód.
2.15 Na serwerze można pisać przekleństwa w formie ocenzurowanej (conajmniej 60% znaków musi być zakryta gwiazdką lub innym znakiem specjalnym).
2.16 Zakazuje się wprowadzania w błąd graczy, ponieważ należy pomagać graczom.
2.17 Zakaz wykorzystywania błędów i bugów (wszelkie błędy i bugi zauważone przez Gracza w trakcie rozgrywki powinny być natychmiastowo zgłoszone Administracji serwera).
2.18 W przypadku utworzenia nowego multikonta po otrzymaniu bana, nowe konto zostaje zbanowane pernamentnie oraz w przypadku nadużyć konto główne może otrzymać dłuższą karę.

§3 Zasady dot. Cheaterów:

3.1 Każdy gracz może w dowolnym momencie zostać przeniesiony przez administrację do wyznaczonego miejsca w celu sprawdzenia konta.
3.2 Sprawdzana osoba musi słuchać się poleceń Administratora.
3.3 Sprawdzany gracz zobowiązany jest do posiadania jednego z wymienionych programów:
- Discord
- TeamSpeak 3 + TeamViewer
- TeamSpeak 3 + AnyDesk
(lub inny programów umożliwiający udostępnianie swojego ekranu ustalony wcześniej przez administratora).
3.4 Sprawdzany gracz zobowiązany jest do udostępnienia osobie sprawdzającej swojego ekranu poprzez użycie Discorda/TeamViewera.
3.5 W przypadku odmówienia współpracy z administratorem przy sprawdzaniu (odmówienie wysłania screenów/udostępnienia ekranu/niewykonywanie poleceń) gracz otrzymuje bana z tytułu braku współpracy podczas sprawdzania i gracz w oczach Administracji jest uważany za winnego.
3.6 Przyznanie się Administratorowi do posiadania Cheatów skutkuje banem z tytułu przyznania się do cheatów podczas sprawdzania. Kara jest łagodniejsza.
3.7 Administracja nie uznaje przypadku przyznania się do cheatów kiedy Gracz:
3.7.1 Przyznał się po bardzo długim czasie.
3.7.2 Przyznał się po fakcie.
3.8 Gracz który został złapany wielokrotnie na posiadaniu cheatów otrzymuje PermBana.

§4 Zasady panujące na Discordzie/TeamSpeaku:

4.1 Zakazuje się używania mutatora głosu (i innych programów tego typu).
4.2 Zakazuje się przeklinania na kanałach publicznych (z wyjątkiem kanału #nsfw).
4.3 Zakazuje się nagrywania na kanałach publicznych bez zgody użytkowników.
4.4 Zabronione jest działanie na szkodę obu platform.
4.5 Na czacie należy się zachowywać kulturalnie.
4.6 Regulamin może się zmieniać, a administracja ma prawo karać również za wykroczenia nie umieszczone w regulaminie.
4.7 Przypięte wiadomości na wszystkich kanałach tekstowych oraz ich opisy, również są elementami regulaminu.
4.8 Zakaz podawania oraz wyłudzania danych osobowych innych użytkowników serwera (adres zamieszkania, nazwisko etc.)
4,9 Nie dopuszcza się prowokowania i wywoływania kłótni.
4.10 Zabronione jest ubliżanie innym użytkownikom.
4.11 Zabronione jest podszywanie się pod członków administracji.
4.12 Zakazane jest wykorzystywanie błędów serwera, gracz ma obowiązek zgłosić każdy błąd, natomiast nieprzestrzeganie tej zasady lub wykorzystywanie błędu na swoją korzyść będzie surowo karane.
4.13 Każda osoba ma Obowiązek zgłosić błąd na kanale #błedy_na_serwerze
4.14 Zakazane jest używanie wulgarnych oraz erotycznych avatarów.
4.15 Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które szkodzą serwerowi.
4.16 Zakazane jest wysyłanie niebezpiecznych linków.
4.17 Zabronione jest używanie wulgarnych oraz rasistowskich nazw/statusów.
4.18 Zabronione jest pisanie czegokolwiek poza propozycjami oraz komentarzami na kanale #propozycje
4.19 Kategoryczny zakaz oznaczania administracji. (Nie dotyczy administracji)
4.20 W przypadku dostępu do oznaczania używając @everyone lub @Gracz zakaz korzystania (Będzie to surowo karane)
4.21 Zakaz prowadzenia psujących atmosferę rozmów, na chacie tekstowym jak i głosowym (dotyczy rozpoczynania dram, kłótni, oraz wprowadzania fermentu).
4.22 Kategoryczny zakaz pisania pogrubioną lub inną tego typu czcionką (Poza Administracją).
4.23 Regulamin Discord'a nie dotyczy prywatnych kanałów głosowych discord, jeśli są one zrobione zgodnie z zasadami na kanale #tutorial.
4.24 Zakazuje się rozmów na kanałach służących do zgłoszeń graczy, błędów itd.
4.25 Zakazuje się reklamowania innych serwerów w swoim statusie.
4.26 Zakazuje się oznaczania administracji w godzinach ciszy nocnej (od 22 do 6 rano).
4.27 Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, przetwarzania całości lub części skarg graczy którzy zgłaszali wcześniej danego gracza za dane przewinienie.

§5 Zasady panujące na Forum:

5.1 Zakazuje się notorycznego dawania ujemnych jak i dodatnich punktów reputacji nie uzasadniając swojej opinii.
5.2 Zakazuje się ustawiania wulgarnych oraz innych nieodpowiednich zdjęć/sygnatur na swoim profilu.
3.3 Zakazuje się żebrania o punkty reputacji.
5.4 Zabronione jest tworzenie kilku wątków o tym samym temacie.
5.5 Na czacie należy się zachowywać kulturalnie.
5.6 Nowe tematy należy tworzyć w odpowiednich do tego działach.
5.7 Administracja odpowiada na podania, skargi itp. w ciągu trzech dni roboczych.Ubieganie się w wiadomości prywatnej u administracji o "sprawdzenie podania" itd. świadczy o braku cierpliwości kandydata, co może skutkować jego odrzuceniem.
5.8 W przypadku złożenia podania na rangę ChatMod, należy w podaniu umieścić widoczną informację o zapoznaniu się z regulaminem oraz taryfikatorem. W każdym innym wypadku, podanie zostanie odrzucone za nieznajomość regulaminu.

§6 Zasady odnoszące się do sprzedawanych usług serwera:

6.1 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem serwisu hotpay.pl
6.2 Sprzedawane usługi mogą z czasem ulec zmianie o czym administracja poinformuje graczy, oraz odpowiednio wynagrodzi pokrzywdzone przez zmianę osoby.
6.3 W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, należy je składać pod tym adresem: https://titancraft.pl/reklamacja.php
6.4 Wirtualna waluta w naszym sklepie jest przyznawana automatycznie po dokonaniu płatności.
6.5 Kupujący ma prawo popełnić pomyłkę przy zakupie usługi w polu "Nick z serwera", wtedy należy powiadomić administratora.
6.6 W razie nie otrzymania kodu zwrotnego w ciągu 30 minut (po upewnieniu się, iż wszystkie wprowadzone dane zostały podane prawidłowo) należy skorzystać z formularza reklamacyjnego, podanego w punkcie 5.3
6.7 W przypadku zakupu usługi dzień przed końcem edycji, kupujący może ubiegać się o przeniesienie rangi na kolejną edycję.
6.8 Serwis oraz sieć TitanCraft.PL oferują świadczenie płatności za pomocą następujących metod: SMS, Przelew bankowy, PaySafeCard oraz PayPal
6.9 Sprzedaż usług świadczona jest przez podmiot Trojański Mateusz, Syców 56-500 Kaliska 36, kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: titancraft@protonmail.com
6.10 Usługa jest automatycznie aktywowana po zatwierdzeniu wpłaty przez operatora. Aktywacja usługi jest wyraźnym świadczeniem, które rozpoczyna się na zgodę oraz wyraźne żądanie usługobiorcy złożone przed upływem terminu do odstąpienia. Usługobiorcy tym samym prawo do odstąpienia nie przysługuje.

§7 Zasada działania usługi SMS:

7.1 Kupujący po zapoznaniu się z regulaminem sprzedawanych usług, jest zobowiązany do wysłania SMS'a na podany numer w formularzu, o podanej treści.
7.2 Następnie kupujący po odebraniu odpowiedniej liczby środków z konta otrzymuje SMS zwrotny wraz z kodem.
7.3 Podany w SMS'ie kod należy wpisać w odpowiednim miejscu na stronie, wraz ze swoją nazwą postaci z serwera.
7.4 Następnie należy zaakceptować i regulamin oraz nacisnąć przycisk "Zakup".
7.5 Waluta serwerowa zostanie automatycznie nadana po weryfikacji wpłaty.

§8 Taryfikator kar:

Poniższy taryfikator jest jedynie wskazówką dla administratora, nie jest on wyznacznikiem kary!
Administrator może się nim sugerować przy nadawaniu kary.

8.1 Używanie wspomagaczy (cheatów):
• przyznanie się do cheatów podczas sprawdzania – BAN 3 dni
• wylogowanie się podczas sprawdzania – BAN 14 dni
• posiadanie cheatów – BAN 14 dni
• posiadanie xray'a – BAN 7 dni
• brak współpracy podczas sprawdzania – BAN 14 dni

8.2 Reklamowanie serwerów/serwerowych stron internetowych/TS3/Discord będzie karane banem permanentnym.
8.3 Nieumyślna reklama innych serwerów/stron internetowych/TS3/Discord będzie karane czasowym wyciszeniem na 24h.
8.4 Flood/Spam – WARN.
8.5 Łamanie zasad netykiety, omijanie jej, obrażanie graczy – WARN.
8.6 Obraza Administracji – BAN 1-3 dni
8.7 Podszywanie się pod Administrację – BAN 3 dni lub permanentny.
8.8 Wykorzystywanie bugów/błędów – BAN 1-3 dni
8.9 Tworzenie niecenzuralnych nicków – BAN PERMANENTNY
8.10 Propagowanie nazizmu/faszyzmu/komunizmu – BAN 1-3 dni.
8.11 Zamierzone pisanie z błędami ortograficznymi na chacie będzie karane upomnieniem słownym. Jeżeli gracz nie dostosuje się zostanie mu przyznany WARN.
8.12 Proszenie Administrację o itemy – WARN.
8.13 Spamowanie na chacie prywatnym Administracji – WARN.

Postanowienia ogólne:
Notoryczne używanie wspomagaczy będzie traktowane jako recydywa i karane wydłużonym banem [30%-50%] w stosunku do poprzedniego.
Podczas bana nie można tworzyć multikont – niedostosowanie się grozi banem permanentnym na dodatkowym koncie i wydłużoną karą na głównym.

§9 Regulamin dla administracji:

9.1 System kar (przykładowo /warn, /mute) nie służy do zabawy.
9.2 Każdy członek administracji jest zobowiązany do godnego reprezentowania serwera, jeżeli działania administratora szkodzą sieci TitanCraft.PL, zostanie on odpowiednio ukarany.
9.3 Jeżeli gracz złamie regulamin (przykładowo wulgaryzm na czacie), karę zawsze wyznacza najniżej położony w hierachii członek administracji który jest online, jeżeli wyznaczona osoba odpowiednio nie zareaguje, karę musi wyznaczyć wyżej położony członek w administracji (jeśli na serwerze znadują się dwie osoby (lub więcej) o tej samej randze, obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy").
9.4 Sytuacje w których członek administracji publicznie wyraża się wulgarnie lub bez szacunku (do graczy/członków administracji), są niedopuszczalne.
9.5 Każdy członek administracji ma obowiązek odnośić się z szacunkiem do osób wyżej położonych w hierarchii.
9.6 Administrator również jest człowiekiem i ma prawo się pomylić, jeżeli nie zgadzasz się z jego decyzją odnośnie bana itp. należy założyć odpowiedni wątek na naszym forum.
9.7 Jeżeli dana osoba zostanie wyrzucona z administracji, może złożyć ponowanie podanie dopiero po okresie trzech miesięcy od swojego odejścia.
9.8 Dłuższą nieobecność należy zgłaszać na grupie dla administracji, w przypadku nikłej aktywności w okresie powyżej 10 dni bez podania konkretnej przyczyny, administrator traci swoją posadę.

§10 Dodatkowe zasady panujące na określonych trybach:

10.1 #Cuboidy - Zakazuje się jakiegokolwiek griefu na mapie (Wyjątkiem jest grief na swojej działce, w przypadku jeżeli chcemy zrobić np. cave, wąwóz itp. który upieksza lub nadaje charakter krajobrazowi).
10.2 #Cuboidy - Zabrania się stawiania jakichkolwiek pułapek na terenie swojego cuboida jeżeli znajduje się on w promieniu 10 chunków od spawna. Tereny te są przeznaczone pod rozbudowe sklepów itp. dla graczy.